ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

ydra

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Οι υδραυλικοί ανελκυστήρες στηρίζουν την λειτουργία τους στην διοχέτευση ειδικού λαδιού απο την μονάδα ισχύος στο συγκρότημα κυλίνδρου – εμβόλου. Η κίνηση μεταφέρεται στον θάλαμο ανάλογα με το είδος της ανάρτησης, με συρματόσχοινα (έμμεση ανάρτηση) η χωρίς συρματόσχοινα (άμμεση ανάρτηση). Η λειτουργία της αντλίας πραγματοποιείται μόνο κατα την άνοδο, ενω κατα την κάθοδο το βάρος του θαλάμου και των επιβατών αναλαμβάνει την κινηση του θαλάμου. Η ποιότητα κύλισης εξαρτάται απο την σωστή ρύθμιση και λειτουργία του μπλόκ βαλβίδων καθώς ελέγχει την ροή του λαδιού προς το έμβολο.

Τους υδραυλικούς ανελκυστήρες τους συναντάμε σε κτήρια μέσου ύψους, πολυκατοικίες και βιομηχανικές μονάδες. Μερικά απο τα πλεονεκτηματα τους ειναι οι μειωμένες απαιτησεις συντήρησης και συχνότητας βλαβών, η ευκολία και προσαρμοστικότητα στην εγκατάσταση, οι μειωμένες απαιτήσεις διαστάσεων χώρου και ο στάνταρντ αυτόματος απεγκλωβισμός σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Επωφεληθείτε από την προσφορά μας!

Κάντε κλικ εδώ

Κάντε κλικ εδώ