ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

main_2

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Συντήρηση και ασφάλεια.

Σκοπός της συντήρησης ανελκυστήρων είναι η διατήρηση σε καλή κατάσταση συγκεκριμένων τμημάτων και εξαρτημάτων της εγκατάστασης προς αποφυγή ατυχημάτων.

 

Η συντήρηση γενικά περιλαμβάνει:

 • Λίπανση, καθαρισμό.
 • Ελέγχους.
 • Εργασίες διάσωσης (απεγκλωβισμού)  ατόμων.
 • Εργασίες εφαρμογής και ρύθμισης.
 • Επιδιορθώσεις ή αλλαγές εξαρτημάτων που μπορεί να συμβούν λόγω φθοράς ή καταστροφής που επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης.

Στις πλείστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Κύπρο η συντήρηση είναι υποχρεωτική, βάση νόμου Κ.Υ.Α. (οικ. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ. 1797Β/2005).Ο Συντηρητής πρέπει να είναι αδειούχος, να διατηρεί τεκμήρια που να περιλαμβάνουν:

α)   Καταστάσεις συντήρησης ανελκυστήρων.
β)   Μητρώο ανελκυστήρων.
γ)   Ημερολόγιο.

Γενικά κατά την συντήρηση του ανελκυστήρα πρέπει να πραγματοποιούνται οι παρακάτω εργασίες:

 • Επιθεώρηση του φρεατίου (τοιχώματα, οροφή ).
 • Επιθεώρηση στη στήριξη και ευθυγράμμιση των οδηγών.
 • Επιθεώρηση εύκαμπτου καλωδίου και διακλαδωτήρων.
 • Επιθεώρηση και καθαρισμός διακοπτών ασφάλειας και συστήματος προμανδάλωσης.
 • Επιθεώρηση συσκευής αρπαγής και λειτουργία του διακόπτη ασφάλειας.
 • Εξέταση της καλής λειτουργίας των διακοπτών τέρματος διαδρομής του κινητού δαπέδου του θαλάμου και του ψευτοδάπεδου.
 • Επιθεώρηση των σημείων πρόσδεσης των συρματόσχοινων, στο θάλαμο και  στο   αντίβαρο.
 • Επιθεώρηση των συρματόσχοινων ανάρτησης και του συρματόσχοινου του ρυθμιστή ταχύτητας.
 • Λίπανση όλων των κινητών μερών του ανελκυστήρα.
 • Επιθεώρηση της λειτουργίας των κουδουνιών κινδύνου.
 • Επιθεώρηση των πέδιλων των οδηγών.
 • Εξέταση της καλής κατάστασης των φερμουίτ του φρένου και της καλής του λειτουργίας (για τα συμβατικά).
 • Συμπλήρωση με λάδι του κιβώτιου του ατέρμονα ή του συγκροτήματος αντλίας ηλεκτροκινητήρα (αν απαιτείται).
 • Εξέταση της περίπτωσης διαρροής ρεύματος.
 • Επιθεώρηση των επαφών των πηνίων των οροφών και των ηλεκτρονόμων ανόδου – καθόδου.
 • Εξέταση της ολίσθησης των συρματόσχοινων στην τροχαλία τριβής και στο ρυθμιστή ταχύτητας (στα συμβατικά).
 • Εξέταση του ρελέ διαφυγής.
 • Επιθεώρηση των ασφαλειών (για πιθανό βραχυκύκλωμα).
 • Επιθεώρηση του φωτισμού του μηχανοστασίου, του τροχαλιοστασίου και του φρεατίου.
 • Επιθεώρηση της κομβιοδόχης χειρισμού.
 • Επιθεώρηση για τυχών διαρροές λαδιού στο έμβολο ή στις σωλήνες της εγκατάστασης.

Και εν γένει επιθεώρηση  όλων κομβικών σημείων για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των ανελκυστήρων. 

Επωφεληθείτε από την προσφορά μας!

Κάντε κλικ εδώ

Κάντε κλικ εδώ